MẢNH DAO TIỆN ISO

Phù hợp gia công tất cả vật liệu phổ biến.

Với sự hiểu biết sâu rộng về mảnh dao tiện cho thấy rằng Dao cụ ARNO® đang đi đầu trong công nghệ, hiệu năng và độ tin cậy. Mảnh dao tiện ARNO® có những loại như loại tiêu chuẩn hoặc các loại có góc bẻ phôi được phát triển đặc biệt cũng như các lớp phủ khác nhau.

Hợp Kim (phủ và không phủ)

Hợp Kim với góc cắt dương (gia công tinh)

Vật liệu cắt độ cứng cao (CBN và PCD)

Vật liệu cắt Thép Gió (HSS)

Hợp Kim Gốm (Cermet)

Tải Catalog
 

 

Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết