SHART-CUT REBORE

Có thể gia công mở rộng lỗ và tiện với loại dao cụ này.

Đường kính từ 12mm đến 50mm.

2 me - độ sâu khoan 2,25 x D: ø 12,0 - 50,0 mm

3 me - độ sâu khoan 2,25 x D: ø 24,0 - 50,0 mm

Tải Catalog

Video Ứng Dụng

Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết