SHARK-Drill 2

Hệ thống linh hoạt: một cán khoan có thể lắp lẫn các mũi khoan có đường kính khác nhau

Kẹp mũi khoan cứng vững và an toàn với vít TORX-Plus®

Tối ưu hóa đường làm mát thông qua cho tất cả cán khoan

Rãnh thoát phôi rộng cho lượng chip thoát ra lớn hơn

Thay thế mũi khoan nhanh và dễ dàng ngay cả cán khoan còn trên máy. 
Nhận dạng dễ dàng nhờ vào các thông số phụ tùng được khắc laser trên công cụ

Mũi khoan hợp kim: Phủ và không phủ từ Ø 14 mm - Ø 32 mm

Lựa chọn công cụ
Độ sâu khoan 3 x D: ø 14 - 32 mm

Độ sâu khoan 5 x D: ø 14 - 32 mm

Độ sâu khoan 8 x D: ø 14 - 31.5 mm

Tải Catalog

Video Ứng Dụng (3xD)

Video Ứng Dụng (5xD)

Video Ứng Dụng (8xD)

Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết