AMS - DAO TIỆN LỖ NHỎ

AMS (ARNO®-Mini-System) là một hệ thống dao móc lỗ bắt đầu từ Dmin=0.7mm với chiều sâu tối đa 50mm tùy thuộc vào ứng dụng.

- Kẹp giữ bằng trục đa giác
- Tiện chép hình
- Khoan lỗ từ đường kính 0.7mm
- Gia công Rãnh bề rộng từ 0,8mm
- Gia công ren từ M3

 

Tải Catalog

Video Ứng Dụng

Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết