DAO TIỆN NGOÀI

Cán dao vuông có kích thước từ 10x10mm đến 40x40mm.
Dao cụ Tiện ngoài của ARNO® bao gồm nhiều hệ thống kẹp chặt khác nhau cho tất cả chu trình gia công từ gia công thô đến gia công siêu tinh.

Với tất cả cán dao tiện, chúng tôi cũng có 1 số lượng lớn mũi dao tiện phù hợp.

Tải Catalog

Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết