MẢNH DAO TIỆN HIGH-POSITIVE

Mảnh dao tiện High-Positive phù hợp cho việc gia công Nhôm cũng như Inox và vật liệu ngoại lai.

Các công nghệ mới và sự đa dạng ngày càng tăng của các lớp vật liệu tạo ra nhu cầu về các công cụ và vật liệu cắt mới. 

Với việc ARNO® phát triển góc cắt High-Positive và sử dụng các loại lớp phủ khác nhau, chúng tôi cung cấp hiệu suất cắt tốt nhất trong vô số các vật liệu.
Bề mặt được mài nhẵn cho việc thoát phoi được tối ưu
Góc cắt High-Positive cho chế độ cắt và xử lý tốt nhất.

Tải Catalog

Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết